Voor wie?

Tot de doelgroep van Pnyx media behoren zowel organisaties die actief een eigen blad uitgeven als zelfstandige redacties.

In de praktijk blijkt dat de dienstverlening van Pnyx media het beste tot zijn recht komt bij niet al te omvangrijke organisaties en redacties. Dit om de voordelen van een persoonlijke benadering en een adequate aanpak van vraagstukken niet verloren te laten gaan. De ervaring leert dat dit vooral het geval is bij organisaties en redacties die geen prijs stellen op de anonieme en moeilijk renderende dienstverlening van grotere bureau’s.