Vanwaar Pnyx media?

De naam Pnyx grijpt terug op een ver verleden. In het antieke Athene van voor onze jaartelling kwamen de burgers bij elkaar op de Pnyx – een heuvel ten westen van de Akropolis – om hun stad democratisch te besturen.

De inwoners van Athene voerden op deze heuvel het woord en discussieerden over zaken die hun allemaal aangingen en waarover ze gezamenlijk een besluit moesten nemen. Tegenwoordig is het niet meer mogelijk om alle kiesgerechtigde burgers in een vergadering bijeen te roepen. Daarvoor is hun aantal te groot geworden.

De discussie wordt nu gevoerd via de media, waardoor iedere burger zich kan laten horen en informeren over zaken van algemeen belang. Of zoals de klassieke liberaal John Stuart Mill (1806-1873) het eens verwoordde: ‘… the press and even the newspaper press, the real equivalent, though not in all respects an adequate one, of the Pnyx and the Forum.”

Dat is wat alle activiteiten van Pnyx media dan ook beogen: woord geven aan de burger