Portfolio

De volgende opdrachtgevers heeft Pnyx media kunnen helpen met hun vragen.

Schoolbestuur – redactionele formule – ‘Hoe ontwikkelen we een redactionele formule voor een kwartaalmagazine dat een brug kan slaan tussen scholen en hun leerkrachten onderling en tussen hen en de ondersteunende diensten?’

Informatiekrant – beheer kopijstroom – ‘De kopijstroom vanuit de lezerskring houdt niet over. Hoe kunnen we die vergroten zodat het nieuwsaanbod in de krant de werkelijkheid beter weerspiegelt?’

Redactie tijdschrift – bladendokter – ‘We draaien al jaren volgens hetzelfde stramien en de effecten op het lezerspubliek lijken minimaal. We zijn op zoek naar een bladendokter, die ons wil helpen het over een andere boeg te gooien.’

Maandkrant – vernieuwen pagina-indeling – ‘Onze pagina’s zijn een vergaarbak van allerhande artikelen. Hoe kunnen we de pagina’s zo indelen en de kopijstroom zo sturen dat ze een duidelijk eigen gezicht krijgen?’

Magazine – productie nieuwsrubriek – ‘Wij zoeken iemand die de nieuwsrubriek kan verzorgen en daar actief het nieuws voor werft.’

Jongerenorganisatie – special – ‘We zijn met een groep jongeren naar het buitenland geweest. Daarover zouden we voor jongeren een speciale uitgave willen maken.’

Verenigingstijdschrift – klankbordvergadering – ‘We zouden graag een klankbordvergadering houden met de lezers. Hoe pakken we dat aan?’

Maandblad – productie serie – ‘We willen de productie van een serie in ons blad uitbesteden, inclusief de onderzoeksactiviteiten.’

Bestuursorganisatie – verzendlogistiek – ‘De aanlevering van de verzendadressen bij de drukker verloopt problematisch. Is daar een oplossing voor?’

Belangenorganisatie – interview staatssecretaris – ‘Wij zouden graag een interview met een staatssecretaris willen hebben in ons blad. Hoe arrangeren we dat?