Voor redacties

Veel redacties worstelen met de vraag hoe zij, onder de stress van de sluiting, het productieproces efficiënt en doelgericht kunnen houden. Pnyx media kan oplossingen aandragen voor de volgende vragen:

‘De druk rond de sluiting is altijd groot. Hoe kan ik meer rust brengen in het productieproces?’

‘Als het blad gereed is, besef ik telkens weer dat het een toevalstreffer betreft. Hoe kan ik het productieproces zo sturen dat de redactie precies dat blad maakt, dat ik voor ogen heb?’

‘De kwaliteit van de aangeleverde kopij laat te wensen over. Hoe kan ik die verbeteren?’

‘De kopij wordt zo laat aangeleverd dat er geen tijd is om een extra redactieslag te plegen. Hoe is dit op te lossen?’

‘Ik heb het gevoel dat elke uitgave een herhaling is van de vorige. Hoe krijg ik wat meer inspiratie en creativiteit in het redactieproces?’

‘Ik wil ons blad verbeteren. Door de werkdruk lukt het me echter niet om hier tijd voor vrij te maken. Hoe doorbreek ik deze situatie?’